8 februari 14:00 - 15:00


Är en Executive MBA 
rätt för dig? 


Genom Mgruppens Executive MBA utvecklar du en verktygslåda som tillsammans med föreläsningar och praktiska övningar rustar dig för att kunna bemästra en ledande roll med helhetsansvar för en verksamhet. Du ges möjlighet till reflektion, erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra i liknande roller. 

Under webinariet kommer du att träffa två av våra Programansvariga som berättar hur Mgruppens Executive MBA kan stärka din verksamhet och dig själv i din roll som verksamhetsledare.


Du får bland annat

  • Ta del av deltagares upplevelse
  • En överblick av hur programmen är uppbyggda
  • Exempel på tillämpning
  • Konkreta tips kring hur du kan tänka inför beslutet att gå en Executive MBAVi ses vid skärmen! 

Mgruppens webinar är live och när du anmält dig kommer vi maila dig en länk så du kan delta via videoverktyget Zoom. 

Utbildare

Esbjörn Wickström

Programansvarig Executive Master of Strategy

Esbjörn har en bakgrund med studier inom beteendevetenskap, organisationsutveckling och företagsekonomi. Han har lång erfarenhet från strategiutveckling och realisering i mindre bolag såväl som större koncerner i nationell och internationell miljö. Genom företagsledande linjeroller och som managementkonsult har fokus varit på att leda och stödja affärsutveckling på marknaden och organisationers anpassning till ny riktning och förutsättningar i förändring.

Läs mer

Gunnar Åkesson

Programansvarig Executive Master of Finance

Gunnar är Ekon. Dr och har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Vid sidan av programansvarigrollen verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Läs mer

Helene Öhman

Executive MBA Director

Helene Öhman är Executive MBA Director med huvudansvar för Mgruppens Executive MBA och är även programansvarig för Executive Master of Leadership & Management. 
Helene har mångårig erfarenhet som chef, utbildare och affärsutvecklare inom organisations- och ledarskapsutveckling med fokus på kundcentrerade och moderna utvecklingsmetoder.  Hennes mål är att hjälpa organisationer nå den kompetens som krävs för fortsatt relevans. 

Läs mer

Organized by